Fordran och Skuld


Fordran – Borgenär

En fordran är en tillgång för borgenären. Kan vara pengar, tjänst eller någon annan skyldighet.


Detta betyder att det du som säljer en sak och ännu inte fått betalt av gäldenären, se nedan, är att ses som en fordran, det vill säga en tillgång. Det finns flera olika situationer som en fordran kan uppstå. Har du beställt en tjänst och redan betalat denna har du en tjänst att kräva in, så det behöver inte bara gälla rena kontanter.

Den absolut vanligaste borgenären är inte en fysisk person, utan helt enkelt en vanlig bank. Banken lånar ut pengar till gäldenären och de kommer överens om hur detta ska reglas och återbetalas genom ett låneavtal.

Skilj på borgenär och borgensman.

Borgensmannen har ingen fordran eller direkt skuld men åtar sig att betala en skuld som gäldenären inte kan betala till borgenären, detta är vanligt att en borgenär kräver om det kan antas att denne inte kan betala sin skuld.

Skuld – Gäldenär

Skuld är att vara skyldig någon en sak. Kan vara pengar, tjänst eller någon annan skyldighet.


Det enklaste sättet att beskriva en gäldenär är – Den som har en skuld. Genom att det är ett juridiskt ord där en person eller för den delen ett företag som har en skyldighet till någon annan, dvs den som lånat ut och kallas för borgenär. gäldenären har en skyldighet att betala tillbaka det den är skyldig och det regleras oftast genom ett avtal eller skuldebrev. En annan typ av skuld som kan finnas är eget kapital, dvs du har satt in dina egna pengar i ditt företag, som därmed har en skuld till dig trots att du äger företaget själv.

Ofta gäller det att det finns en specifik summa som ska betalas, dvs penninggäldenär, men lika ofta tillkommer ränta på denna summa för att du skulle få låna. Den andra är som nämnt ovan naturagäldenär, dvs där du ska utföra en tjänst och denna skuld föreligger tills det att du har utfört denna tjänst.

Det finns olika typer av skulder så som kortfristiga, dvs de ska i regel återbetalas inom ett år från det att skulden uppstod, tex leverantörsskulder, moms, skatt. Det andra är långfristiga skulder som är längre än ett år, till detta räknas t.ex. bostadslån.