Köpa eller sälja


Ett avtal rörande att köpa eller sälja ska vara skäligt för alla parter. Avtalet ska alltså inte bara gynna den ena parten utan båda skall ha en bra affär. Fundera därför kring reglerna om befintligt skick och köparens och säljarens ansvar.

Eftersom vi har avtalsfrihet i Sverige gäller inte konsumentköplagen för handel mellan privatpersoner utan köplagen och avtalslagens regler blir gällande när du ska köpa eller sälja som privatperson. Skriv alltid avtal för att minska risken för en tvist mellan dig och köparen/säljaren. Ni kan alltid komma överens om vad ni vill genom att upprätta ett köpekontrakt.

Det finns lite saker som bör vara med i ett köpekontrakt.

  • Vilka träffar överenskommelsen
  • Vad ska göras, dvs ska något utföras eller levereras och hur
  • När ska det genomföras och vart
  • Var ska det levereras eller utföras
  • Priset för saken eller tjänsten
  • När ska betalning ske
  • Vad ingår inte i avtalet
  • Vad blir konsekvenserna om det inte genomförs enligt avtal – köparens och säljarens ansvar för att tex häva ett köp eller få ersättning för skada

Vidare gäller så klart flera olika faktorer så som Undersökningsplikten. Som köpare ska du kunna se produkten innan köp, om ni inte kommit överens om annat.

Befintligt skick är vanligt, men bör beaktas att det ändå finns regler i köplagen som säger att det inte friskriver säljaren från allt ansvar.

Olika regler gäller för olika affärer

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen reglar förhållandet mellan dig som köpare och företaget som säljare. Konsumentköplagen är ofta till köparens fördel vilket betyder att säljande företaget inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger,
Köplagen
Köplagen reglerar framförallt köp mellan företag och mellan privatpersoner till skillnad mot konsumentköplagen som reglerar köp mellan företa och privatpersoner
Konsumentjänstlagen
Köp behöver inte bara vara en fysisk vara, det kan även röra tjänster som utförs av en person som du har anlitat för att utföra en sak åt dig.
Bostadsköp
Ett stort steg ska vara ordentligt förankrat. Se till att det blir rätt. Det är inte en specifik bostad som du köper i en bostadsrätt, även om det i praktiken fungerar så, utan det är en viss andel i hela fastigheten, vilket motsvarar din bostad du köpt.
Fastighetsköp
Köp av fast egendom måste vara skriftligt och regleras av jordabalkens regler. Det är av största vikt att det framgår vad som köps och vad som gäller.
Köp av lös egendom
Se till att du har ett korrekt köpekontrakt när du handlar av någon. Ska du köpa en dyr kamera, en badtunna eller annan sak av någon privatperson är det bra att ha ett enkelt köpekontrakt för att skydda dig mot en framtida tvist