Bostad


Skydda din egen bostad

Genom att planera för dig och ditt liv slipper du ofta konflikter rörande bostaden. Det finns olika situationer och olika perioder av livet som detta kan regleras på olika sätt. Ska ni gifta er eller flytta ihop så se över vad som händer om ni inte längre vill bo tillsammans, vem tar med sig vad.


 
 
Samboavtal
Samboavtal reglerar er gemensamma införskaffade bostad och ert gemensamt köpta bohag. När det gäller annat ni äger gemensamt, fritidsfastighet, bil, båt eller andra tillgångar gäller inte samboavtalet, -läs mer
Äktenskapsförord
Samboavtal reglerar er gemensamma införskaffade bostad och ert gemensamt köpta bohag. När det gäller annat ni äger gemensamt, fritidsfastighet, bil, båt eller andra tillgångar gäller inte samboavtalet, -läs mer
Samäganderättsavtal
Samäganderättsavtal är till för personer som vill samäga något och ej nödvändigtvis är makar eller sammanboende. Det är inte så lätt att samäga något. Ett samäganderättsavtal kan skrivas mellan 2 person upp till väldigt många, så det är klokt att fundera ut vad just ni vill uppnå.
Arrende
Det finns flera olika typer av arrenden eller nyttjanderätt. Jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende måste vara skriftliga. Parterna ska komma överens om att arrendatorn har rätt till jorden och ska ersätta jordbruksägaren för detta. En nyttjanderätt som inte är upplåten till en fysisk eller juridisk person utan är en förmån för en fastighet är istället ett servitut. Tex rätt att åka över annans mark.
Hantverkaravtal
Ibland kan det vara en enda röra. Det finns flera olika typer av avtal. Från enkla avtal rörande byta spis till totalentreprenad. När du förhandlar om ett helt hus tillhandahåller byggfirman dessa avtal, men vill du göra om i en del av din bostad är det inte säkert att byggaren har ett avtal. Se till att du har det istället.
Lagfart
Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Kostnaden för lagfartsansökan är 825 kr, därutöver ska en stämpelskatt betalas om 1,5 procent av köpesumman. När det gäller bostadsrätter så finns ingen stämpelskatt eller lagfartskostnad eftersom det inte är du som äger bostaden, utan formellt är det bostadsrättsföreningen som äger din bostad.
Bostadsrätt
Ett stort steg ska vara ordentligt förankrat. Se till att det blir rätt. Det är inte en specifik bostad som du köper i en bostadsrätt, även om det i praktiken fungerar så, utan det är en viss andel i hela fastigheten, vilket motsvarar din bostad du köpt.
Fastighetsköp
Köp av fast egendom måste vara skriftligt och regleras av jordabalkens regler. Det är av största vikt att det framgår vad som köps och vad som gäller.
Köp av tillbehör till fastighet
Se till att du har ett korrekt köpekontrakt när du handlar av någon. Ska du köpa en dyr kamera, en badtunna eller annan sak av någon privatperson är det bra att ha ett enkelt köpekontrakt för att skydda dig mot en framtida tvist

Hyresrätt


En vanlig situation när man måste hyra i andrahand är tex vid studier på annan ort. se till att när du ska hyra eller hyr ut att ni har kommit överens om samma sak. Det ska vara ett bestämt pris, veta vilken tid det handlar om och vem som ska betala för vad. Som uthyrare kan det vara klokt att betala samtliga räkningar själv och då få ersättning för det eftersom du annars kan råka ut för en anmärkning då räkningen blivit liggande. Se till att vara ense.
Hyresavtal
I 12:1 1 st. JB står det att ett hyresavtal är ett avtal där hus, eller del av hus, upplåts till nyttjande mot en viss ersättning. Ett hus eller en del av ett hus kan således innebära många olika sorters hyresobjekt, t. ex. bostadslägenhet, fritidsbostad, affärslokal, lagerutrymme, garage eller bara ett rum. Trots att ett hyresavtal i lagens mening per definition endast är ett hyresavtal för ett hus eller del av hus omfattas även den mark som eventuellt tillhör huset, dock under den förutsättningen att marken inte främst ska användas för jordbruksändamål. Detta stadgas i 12:1 2 st. JB.
Privat uthyrning
Sedan den 1 februari 2013 börjar lagen om uthyrning av egen bostad att gälla vilket gör att den ger hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hyran.
Denna lag gäller när en lägenhet hyrs för att användas som bostad under förutsättning att uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet. En person som hyr ut en bostad som han eller hon under en tid inte har behov av bedriver normalt inte näringsverksamhet. En person som hyr ut tre bostäder eller fler anses normalt bedriva näringsverksamhet. De bostäder som hyrs ut enligt lagen kan t.ex. vara villor, bostadsrättslägenheter som hyrs ut av bostadsrättshavaren, möblerade och omöblerade rum eller ägarlägenheter. En uthyrning av en hyresrätt i andra hand omfattas dock inte av lagen