Testamente


Vad får du skriva?


Det är lätt att tro att du får göra som du vill med dina tillgångar, men så är det inte alltid. Det finns flera lagar som påverkar vad som händer efter din bortgång.  Genom att skriva ett Testamente påverkar du hur det blir, men det är viktigt att skriva ett korrekt testamente, det räcker med att ett ord är fel för att problem ska kunna uppstå. Hur ska det ordet tolkas utifrån övrig text i testamentet? Du får alltid hjälp av oss att reda ut din situation.

Ärver din sambo dig? Nej, en sambo ärver inte. För att se till att ni ska kunna bo kvar i er gemensamma bostad bör ni se över vad som faktiskt händer om någon av er går bort.

Ärver din make/maka dig? Nej, Inte självklart. Beroende på hur er situation ser ut kanske ni inte ärver varandra, detta kan självklart få förödande konsekvenser om ni inte skrivit ett testamente. 

Vem vill du ska ärva? Du kanske vill att någon ska ärva dig som inte ingår i den legala arvsordningen, eller som faktiskt är längre bort än närmaste arvinge. Ni vill kanske era barnbarn ska ärva er direkt, då ska ni skriva det.

Vill ni skydda era barn? Det era barn ärver efter er utan testamente kan bli bodelningsegendom vid en separation från den partner, och era barn förlorar då hälften av det arv ni givit dem. Vill ni inte att fallet ska bli så ska ni skriva ett testamente. Genom att upprätta ett testamente har ni hjälpt era barn så mycket ni kan.

Formkrav


För att ett testamente ska vara giltigt ska det uppfylla en rad formkrav. Av Ärvdabalken 10:1 framgår vad som krävs,

1. Testamentet ska vara bevittnat av två personer som ska vara närvarande samtidigt som du skriver under testamentet.

2. Testamentsvittnena intygar att du är klok nog att förordna om din egendom.

3. Testamentsvittnena behöver inte känna till innehållet i ditt/ert testamente men ska veta att det är ett testamente de bevittnar.

Uppfyller testamentet inte dessa formkrav är det inte giltigt, även om det finns något som heter nödtestamente, så förlita er inte på det.

Vidare ska det alltid finnas ett vittnesmening som berättar att ni känner personerna, vilken dag det samt att det är av fri vilja som testatorn skriver under testamentet och att vittnena är närvarande samtidigt.

Testamentsvittnen

Testamentsvittnen ska vara över 15 år gamla. Testamentsvittnena får inte vara gift eller sambo med dig, vidare får inte testamentstagaren var vittne eller närstående till testamentstagaren. En förmyndare, god man eller förvaltare får inte heller bevittna ett testamente till någon som han eller hon företräder.

Testamente

Skriv ditt testamente nu så du kan känna dig trygg, lugn och säker på att det har blivit rätt. 

Våra jurister ser till att det blir korrekt.