Bouppteckning och Arvskifte


Vad sker när ni ska göra ett arvskifte?

Nedan följer en kort summering av vid en förvaltning och arvskifte innebär


En boutredning behövs då dödsbodelägarna inte känner till något om den avlidnes tillgångar, dödsbodelägare eller i övrigt vad som kan ha av betydelse för bouppteckning, arvskifte och avveckling av dödsboet. Genom att låta oss göra din boutredning får du reda på vilka tillgångar som finns, vilka som är dödsbodelägare och vad som ska göras för att bouppteckning ska kunna bli registrerad. Vi kan genom våra kontakter se till att bostaden blir såld eller avvecklad på bästa sätt, vi tar hand om det lösöre som finns och avvecklar det för att underlätta för er. Vet du alltså inte vad det finns för konton, aktier eller ens andra släktingar som ska kallas och erhålla arv så ordnar vi det åt er. Det kan finnas en tidigare makes arvingar som kommer in långt efter den först avlidnes bortgång. Det är inte alltid enkelt att finna och det kan ta väldigt lång tid att göra en stor släktutredning. Boutredning görs i samband med bouppteckningen.

Boutredningsman

Kan ni inte komma överens om vad som gäller så kan ni ansöka om en boutredningsman, genom vår erfarenhet kan ni tryggt ansöka om att Er Juridik ska utses hos tingsrätten. Vi hjälper er självklart med denna ansökan.

Bouppteckning

En bouppteckning upprättas efter att en person har avlidit. Bouppteckningen ska registreras hos skatteverket efter att all formalia har uppfyllts. En bouppteckning betyder att alla dödsbodelägare, tillgångar och skulder antecknas, kallas eller närvarar vid ett och samma tillfälle. Vi hjälper er hela vägen

Arvskifte

Ett arvskifte innebär att tillgångarna efter ett dödsbo ska fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet upprättas utifrån civilstånd, handlingar så som testamente, äktenskapsförord, gåvor etc.

Fullmakter

Fullmakt används då någon annan ska genomföra något åt dig, eller du åt någon annan. Vi på Er juridik genomför en bouppteckning eller upprättar ett arvskifte och boutredning har vi dessa fullmakter. Kontakta oss om ni behöver en fullmakt.