Bodelning


Gifta


Är ni gifta och inte har avtalat något annat och endast har gemensamma barn fördelas allt i två lika delar efter avräkning av skulder. Har ni däremot tillgångar i olika storlekar, äktenskapsförord eller fått gåvor så som enskild egendom ska detta beaktas. Som äkta makar ska ett bodelningsavtal upprättas och undertecknas av er båda. Skulle ni inte kunna enas om en bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som därefter fattar beslut åt er.

Sambo


För sambor gäller att ni inte måste upprätta ett bodelningsavtal, men ibland kan tex banken kräva att ett sådant upprättas för t.ex. övertagande av lån. Ni kan dela lika på all samboegendom som har införskaffat under ert förhållande , detta gäller oavsett vem som har betalt för den. Det är enkelt att se hur saker ska fördelas och vem som är skyldig vem pengar om ni upprättar ett korrekt avtal.