Priser


Du kan välja olika alternativ för betalning

Fast pris

kan avtalas efter konsultation och diskussion om avtalets omfattning. För fast pris kontakta Er juridik på mail eller telefon.

Löpande räkning

är det som är standard om inte ett specifikt avtal har träffats. Arvodet vid löpande räkning följer rättshjälpstaxan om 1699 kr i timmen för 2018. Er juridik har som mål att fortlöpande informera dig som klient om tidsåtgången så det aldrig blir en chock vad slutsumman blir.

Rättshjälp

för 2018 är 1699 kr inklusive moms. Er juridik debiterar enligt rättshjälpstaxan. Totalpriset per uppdrag avgörs således av den tidsåtgång som uppdraget kräver.

Prenumeration

Har du förmånen att ditt företag eller förbund tar hand om din kostnad betalar du inget