Förmåner – du är inte ensam


Innom följande områden betalar du inget

Familjerätt

Bodelning - Gåvobrev - Samboavtal - Samäganderättsavtal - Skuldebrev - Äktenskapsförord

Läs mer

Avsrätt

Arvskiften - Bouppteckning - Boutredning - Fullmakter - Testamenten

Läs mer

Köprätt

Köpekontrakt för lösöre, fastighet och bostadsrätt Genomgång vid reklamationer

Läs mer

Bostad

Hantverkaravtal - Hyresavtal - Lagfarter

Läs mer

Detta gäller för dig      


 För alla medlemmar och anställda

 • √ 15 timmars fri rådgivning per år,

 • Gäller för hela familjen i samma hushåll, ålder spelar ingen roll,

 • Upprättande av avtal och dokument

 • Genomgång av handlingar åt medlemmar

 • Inga tillkommande kostnader

 • Kollektiv anslutning

 • Gäller inom följande områden

 • √ Tvister ingår* 

 • √ identitetstöld

 •  

  * I de flesta hemförsäkringar finns rättsskydd, du får ersättning från försäkringsbolaget och du slipper betala självrisken som i regel uppgår till 20% av beloppet. Eventuell motpartskostnader vid förlust betalas av dig, ansökningsavgifter och skatter betalas av dig som medlem eller anställd,

Har du inte fri juridisk hjälp

Kontakta ditt företag eller organisation för att lösa detta.