Gåva och planering


Gåva

En gåva gör ofta någon annan glad och du kanske vill planera vem som ska få vad, du kan göra gåvan till enskild egendom för mottagare för att skydda denna mot andra. Ett annat sätt att planera utan att ge gåvor är genom testamente. Det kan vara till dina barn, nära vän eller någon organisation, men det är en trygghet och en behaglig känsla att veta att du får det som just du vill.

Att vilja ge en gåva till någon kan göras av flera olika anledningar, det kan vara en present för att uppleva något eller för att helt enkelt byta ägande av tex en fastighet till sina barn. Skatteplanering, vilja att någon annan ska ta över eller vilken annan orsak som helst. Oavsett bör ett gåvobrev upprättas.

Gåva mellan makar

Är det en mellan makar ska gåvan registreras för att gälla mot givarens fordringsägare vilket sker hos Skatteverket, vidare bör ett äktenskapsförord upprättas i samband mellan makar beroende på vad ni har för anledning att ge. Ger ni gåvan för att få del av rotavdrag kanske ni inte behöver ett äktenskapsförord, men är det så att ni faktiskt vill förändra ägandet av annan anledning så ska ni upprätta ett äktenskapsförord för att skydda er i framtiden.

Det finns många saker att tänka på när du vill ge bort något. Ska det vara enskild egendom eller ska det kunna bodelas i framtiden? Ska du som givare ha nyttjanderätt och vad får det för betydelse?

 

Gåva av fastighet

Vid gåva av fastighet är det ett formkrav för att lagfarten ska kunna överföras och gåvan ska kunna genomföras. Det finns vidare funderingar kring om gåvogivaren kanske vill kunna nyttja fastigheten under sin livstid men ändå vill att tex sina barn ska vara ägare.

Gåva av sak

När du ger bort pengar, en bil eller annan lös egendom finns det ett krav, gåvan ska traderas. För att göra allt rätt skriver du ett gåvobrev med förtydligande avsikt för att hjälpa den som du bryr dig om.

 

Gåva mellan makar

Skriv ditt gåvobrev direkt till ett fast pris och få det klart inom 24 timmar.

Våra jurister kontrollerar att det är korrekt innan det skickas hem till er. 

 

Gåva till någon när och kär

Skriv ditt gåvobrev direkt till ett fast pris och få det klart inom 24 timmar.

Våra jurister kontrollerar att det är korrekt innan det skickas hem till er. 

 

För personlig service kontaktar du oss direkt på mail eller telefon eller fyller i dina uppgifter här så kontaktar vi dig