Arv & Testamente


Testamente

Vad kan du göra för de du bryr dig om?

Idag är det inte självklart att din partner ärver dig. För att se till att ni ska kunna bo kvar i er gemensamma bostad bör ni se över vad som faktiskt händer. Vidare kanske du vill att någon ska ärva dig som inte ingår i den legala arvsordningen, eller som faktiskt är längre bort än närmaste arvinge. Ni vill kanske era barnbarn ska ärva er direkt, då ska ni skriva det.

Vill ni skydda era barn?

Det era barn ärver efter er utan testamente kan bli bodelningsegendom vid en separation från den partner, och era barn förlorar då hälften av det arv ni givit dem. Vill ni inte att fallet ska bli så ska ni skriva ett testamente med enskild egendom. Genom att upprätta ett testamente och ange att det ska vara enskild egendom har ni hjälpt era barn så mycket ni kan.

Formkrav

För att ett testamente ska vara giltigt ska det uppfylla en rad formkrav. Av Ärvdabalken 10:1 framgår vad som krävs,

1. Testamentet ska vara bevittnat av två personer som ska vara närvarande samtidigt som du skriver under testamentet.

2. Testamentsvittnena intygar att du är klok nog att förordna om din egendom.

3. Testamentsvittnena behöver inte känna till innehållet i ditt/ert testamente men ska veta att det är ett testamente de bevittnar.

Uppfyller testamentet inte dessa formkrav är det inte giltigt, även om det finns något som heter nödtestamente, så förlita er inte på det.

Vidare ska det alltid finnas ett vittnesmening som berättar att ni känner personerna, vilken dag det samt att det är av fri vilja som testatorn skriver under testamentet och att vittnena är närvarande samtidigt.

Testamentsvittnen

Testamentsvittnen ska vara över 15 år gamla. Testamentsvittnena får inte vara gift eller sambo med dig, vidare får inte testamentstagaren var vittne eller närstående till testamentstagaren. En förmyndare, god man eller förvaltare får inte heller bevittna ett testamente till någon som han eller hon företräder.

Joachim Erman på Er juridik kommenterar detta på aftonbladet –läs mer

 

Testamente

Skriv ditt testamente direkt till ett fast pris och få det klart inom 24 timmar.

Våra jurister kontrollerar att det är korrekt innan det skickas hem till er