Äktenskap & Sambo


När man är på väg att gifta sig  och ingå äktenskap är det ibland svårt att tänka på vad som kan hända om lusten tagit slut, vi hjälper er att få det rätt och tryggt hela vägen så att när ni planerar vet vad som ska gälla om det går fel. Har ni barn på gång bör ni fundera på testamente


Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas mellan två makar, partner för att reglera ägandeförhållande dem emellan. Antingen för att skydda en egendom eller andra tillgångar eller för att upphäva tidigare enskild egendom. Det ska dock beaktas att all enskild egendom inte kan upphävas.

Det finns olika äktenskapsförord, antingen med enskild egendom eller delvis enskild egendom eller att ingen egendom skall vara enskild. Genom att fylla i dina uppgifter nedan kontrollerar ER JURIDIK att du får det avtal du behöver. Vet du inte exakt vad som behövs rekommenderar ER JURIDIK att du bokar ett möte med en jurist. Boka nedan.

Ett äktenskapsförord ska alltid registreras och skicks till Skatteverket. Vill ni ha hjälp med detta ska ni kontakta ER JURIDIK och boka med en jurist så ni får hjälp hela vägen.

I äktenskapsbalken sägs följande om enskild egendom

      Enskild egendom är

  • 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
  • 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  • 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
  • 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
  • 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
  • 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

I övrigt är det giftorättsgods och skall således delas vid separation.

 

Att flytta ihop, bli sammanboende och skapa sig ett liv tillsammans är något stort och kan få ekonomiska konsekvenser. Genom att redan från början ta kontakt och få en översyn skyddar du dig från start.  Glöm inte att ni ärver inte varandra – skriv testamente


Samboavtal

Samboavtal reglerar er gemensamma införskaffade bostad och ert gemensamt köpta bohag. Det ni har med er in i er gemensamma bostad när ni väljer att flytta ihop är ni själva ägare till och ska alltså inte bodelas.
När det gäller annat ni äger gemensamt, fritidsfastighet, bil, båt eller andra tillgångar gäller inte sambolagen. Äger ni andra tillgångar gäller samäganderättslagen. Välj det alternativ som passar er och skriv ert avtal direkt. Vet ni inte vad som passar just er bokar ni tid med en jurist och får handlingarna upprättade efter era önskemål.

Vad kan ni skriva om i ett samboavtal?

Att vara sambo är som att vara gift och många lever innan äktenskapet som sambo eller fortsätter leva sitt liv så. När ni är glada fungerar allt som det ska men när det knakar och separationen är ett faktum är det bra att veta vad som gäller. Lagen är inte densamma som när ni är gifta även om vissa delar påminner om det. Det viktigaste är att sambolagen endast gäller gemensamt anskaffat bohag och bostad. Vidare så har ni helt separata ekonomier där den person som köper något också är ägare till det. Bilen tillhör den som står som ägare på den även om ni kommit fram till att den ena köper bilen och den andra allt bohag.

Det är inte nödvändigtvis så att ni separerar utan en av er avlider. Ni ärver då inte varandra utan den avlidens övriga familj blir då ägare till er gemensamma bostad, vilket ni kanske önskar, men om ni inte vill det så skriv därför ett testamente för att skydda varandra. Det är även klokt att se över vem som är förmånstagare på respektive försäkring, vilket kan få avgörande betydelse för om du ska kunna bo kvar i ert gemensamma hem.

 

Äktenskapsförord

Skriv ditt äktenskapsförord direkt till ett fast pris och få det klart inom 24 timmar.

Våra jurister kontrollerar att det är korrekt innan det skickas hem till er. 

 

Samboavtal

Skriv ditt samboavtal direkt till ett fast pris och få det klart inom 24 timmar.

Våra jurister kontrollerar att det är korrekt innan det skickas hem till er. 

 

Samäganderättsavtal

Samäganderättsavtal är till för personer som vill samäga något och ej nödvändigtvis är makar eller sammanboende.
Det är inte så lätt att samäga något. Det dyker ofta upp problem om vem som ska bekosta en åtgärd på tex fastigheten, hur ofta och när ska vardera part få nyttja egendom och vem bär då kostnaderna. Ska gräset alltid klippas och latrinen tömmas eller ska detta göras bestämda dagar oavsett vem som är där just då. Vem har rätt att besluta om att det behövs en åkgräsklippare eller fungerar den gamla handjagaren ännu? Det finns många funderingar och problem som kan lösas genom ett avtal, så fundera noga på vad just ni vill uppnå med ert sätt att äga genom avtal. Ett samäganderättsavtal kan skrivas mellan 2 person eller flera, så det är klokt att fundera ut vad just ni vill uppnå.