Priser


Vad kostar det att få hjälp

Berodende på om du har fri juridik genom ditt företag - organisation eller om du betalar själv så löser vi det för att det ska bli bra för alla

Du kan välja olika alternativ för betalning

Fast pris

kan avtalas efter konsultation och diskussion om avtalets omfattning. För fast pris kontakta Er juridik på mail eller telefon.

Löpande räkning

är det som är standard om inte ett specifikt avtal har träffats. Arvodet vid löpande räkning följer rättshjälpstaxan om 1677 kr i timmen för 2017. Er juridik har som mål att fortlöpande informera dig som klient om tidsåtgången så det aldrig blir en chock vad slutsumman blir.

Rättshjälp

för 2016 är 1677 kr inklusive moms och 1342 kr exklusive moms. Er juridik debiterar enligt rättshjälpstaxan. Totalpriset per uppdrag avgörs således av den tidsåtgång som uppdraget kräver.

Prenumeration

Har du förmånen att ditt företag eller förbund tar hand om din kostnad betalar du inget