Förmåner anställd och medlem


 

   

För dig som har fri juridisk hjälp

genom ditt företag eller

organisation

 

 

Vad ingår i ditt medlemskap

Detta gäller för dig

       För alla medlemmar och anställda

  • 15 timmars fri rådgivning per år,
  • Gäller för hela familjen i samma hushåll, ålder spelar ingen roll,
  • Upprättande av avtal och dokument
  • Genomgång av handlingar åt medlemmar
  • Inga tillkommande kostnader
  • Kollektiv anslutning
  • Gäller inom följande områden

 

Tvist och rättsskydd

Tvister är undantagna då detta inte är en försäkring samt att tvist täcks, till viss del av hemförsäkring samt att identitetstöld numera ingår i de flesta försäkringsbolags rättskydd.

Du betalar själv tvister eventuell del som inte täcks av rättsskyddet,
Rättsskydd ordnas vid möjlighet,
Eventuella ansökningsavgifter och skatter betalas av dig som medlem eller anställd,

 

Innom följande områden betalar du inget

Familjerätt

Bodelning - Gåvobrev - Samboavtal - Samäganderättsavtal - Skuldebrev - Äktenskapsförord

Läs mer

Avsrätt

Arvskiften - Bouppteckning - Boutredning - Fullmakter - Testamenten

Läs mer

Köprätt

Köpekontrakt för lösöre, fastighet och bostadsrätt Genomgång vid reklamationer

Läs mer

Bostad

Hantverkaravtal - Hyresavtal - Lagfarter

Läs mer

Har du inte fri juridisk hjälp

Kontakta ditt företag eller organisation för att lösa detta.