Företag och Förbund


Varför

Finns det någon anledning till att ni ger bort fri juridik?

 1. 90 % av all juridik som era anställda och medlemmar behöver täcks av detta erbjudande,
  10 % som kan/vill tvista erhåller redan hjälp av hemförsäkringen,
 2. Kan fritt välja ombud vid tvist och lotsas alltså inte in till något specifikt företag eller byrå, detta för att vi ska kunna erbjuda maximal hjälp åt övriga 90 % av förmånstagarna,
 3. Ansökningsavgifter och eventuella skatter betalas av medlemmen själv,
 4. Trygghet för medlemmen att få ordning och svar,
 5. Uppföljning till företaget och förbundet om medlemmarnas nöjdhet,
 6. Snabb och flexibel hantering av ärenden per telefon och mail,
 7. Genom att förbundet/företaget erbjuder fler förmåner till medlemmar bör detta med fördel kunna användas vid rekrytering av nya medlemmar,
 8. Era ombudsmän/HR Personal och förtroendevalda kan syssla med det de är bäst på och hjälpa medlemmarna med viktiga frågor då de kan hänvisa juridiken till oss,

Föreläsningar och utbildningar kan vi skapa efter behov och efter era önskemål,

 

Fördelar

Du tar hand om dina medmänniskor

Är du eller ditt företag och förbund intresserad av att hjälpa era medarbetare genom att prenumerera. Kontakta oss för en företagslösning till era anställda eller medlemmar.

Vill du som ledare värna om dina anställda eller medlemmar i ett förbund eller organisation? Om du svarar ja på det ska du se till att de får den trygghet de förtjänar utanför arbetet. Genom att du ordnar detta kommer prestationen, tryggheten och nöjdheten att öka. Ta hand om dina medmänniskor.

15 timmars fri rådgivning per år,

Gäller för hela familjen i samma hushåll, ålder spelar ingen roll,

Upprättande av avtal och dokument

Genomgång av handlingar åt medlemmar

Inga tillkommande kostnader förutom vid tvist eller eventuella ansökningsavgifter

Pris förbund/företag
Kontakta ER JURIDIK info@erjuridik.se för ett möte och genomgång.

Medlem betalar själv tvister,
Rättsskydd ordnas vid möjlighet,
Eventuella ansökningsavgifter och skatter betalas av medlem,

Vad ingår i ditt avtal - medlemskap

Genom att ditt företag eller organsisation har avtalat om juridisk trygghet för dig, din familj och nära och kära så kan du läsa nedan om allt du får.

Familjerätt

Bodelning - Gåvobrev - Samboavtal - Samäganderättsavtal - Skuldebrev - Äktenskapsförord

Arvsrätt

Arvskiften - Bouppteckning - Boutredning - Fullmakter - Testamenten

Köprätt

Köpekontrakt för lösöre, fastighet och bostadsrätt Genomgång vid reklamationer

Bostadsavtal

Hantverkaravtal - Hyresavtal - Lagfarter

Vad ingår

15 timmars fri rådgivning per år, Gäller för hela familjen i samma hushåll, ålder spelar ingen roll, Upprättande av avtal och dokument Genomgång av handlingar åt medlemmar Inga tillkommande kostnader förutom vid tvist eller eventuella ansökningsavgifter Gäller inom följande områden

Tvister

Tvister är undantagna i detta erbjudande då du ofta har det på annat sätt, samt att tvist täcks till viss del av ditt försäkringsbolag eller annan hemförsäkring samt att identitetstöld numera ingår i de flesta försäkringsbolags rättskydd. Du kan fritt välja ombud vid tvist och lotsas alltså inte in till något specifikt företag eller byrå, detta för att vi ska kunna erbjuda maximal hjälp åt övriga ärenden.

Företagsavtal för SME - Bolag

Varför

Se till att ni har rätt dokument

Oavsett om du har ett stort eller litet företag ska du kunna ta det lugnt och känna att du har koll på ditt företag. Stora företag har i regel en organisation som gör detta, men som mindre företagare är det inte lika lätt att hålla koll på allt. Du kan antingen välja de avtal du behöver genom att ringa till Er juridik och vi gemensamt löser det specifika avtalet eller så kan du och ditt företag Abonnera på alla våra avtal och få fri support och fria avtal. Kontakta oss för pris och lösning som passar er.

 

Fördelar

Ni kan jobba med det som är viktigt för ert företag

Anställning och övriga personalfrågor

 • Bolagsavtal
 • Konsult- och uppdragsavtal
 • Köpa och sälja
 • Fastighetsavtal och hyresrätt
 • Marknadsföringsavtal
 • Sekretessavtal

 

Pris förbund/företag
Kontakta ER JURIDIK info@erjuridik.se för ett möte och genomgång.